Kontakt

INFOLINIA

(pn - pt, 9:00 - 17:00)

+22 32 04 788

DANE KONTAKTOWE

Noble Funds Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000256540
NIP: 108-000-19-23 Wysokość kapitału zakładowego:
931 085 zl (w pełni opłacony)

DYSTRYBUTORZY

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel.: +48(22) 588 18 79
fax.: +48(22) 276 25 85

e-mail: biuro@noblefunds.pl

http://www.noblefunds.pl/

Open Finance SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel.: 801 600 200
tel.: +48 22 427 47 00
fax.: +48 22 276 20 75

e-mail: kontakt@open.pl

http://www.open.pl

Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: inwestorzy@gnb.pl

http://gnb.pl

Noble Securities S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel.: +48 (12) 426 25 15
fax.: +48 (12) 411 17 66

e-mail: biuro@noblesecurities.pl

http://www.noblesecurities.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

tel.: (+48) 22 504 31 04
tel.: (+48) 801 104 104

e-mail: bossafund@bossa.pl

http://bossa.pl

Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o.
ul. Puławska 436,
02-801 Warszawa

tel.: (+48 22) 58 81 900
fax.: (+48 22) 58 81 950

e-mail: office@psat.pl

http://www.psat.com.pl

Netfund.pl sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 F
53-012 Wrocław

tel.: +48 71 70 70 432

e-mail: kontakt@netfund.pl

https://www.netfund.pl