Open Finance
Oszczędnościowy

Celem subfunduszu Open Finance Oszczędnościowy jest osiągnięcie dochodu porównywalnego z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumentach rynku pieniężnego, czyli bonach skarbowych i obligacjach o krótkim terminie do wykupu. Znaczny udział papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski pozwala na zachowanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

REKOMENDOWANY OKRES
INWESTYCJI (W MIESIĄCACH)
6 12 18 24 30 36 42 48 54
POZIOM RYZYKA
POTENCJALNY ZYSK
1 2 3 4 5 6 7
Pobierz

KIID

Pobierz

Prospekt

Sprawdź

Notowania