Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Publiczna oferta certyfikatów inwestycyjnych serii 1 – 6 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

Dnia 25 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii 1, 2, 3, 4, 5, 6 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”) którego organem od 1 czerwca 2017 r. jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą  w Warszawie . W dniu 20 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o sygnaturze nr DFI/II/4034/302/16/16/17/U/DK zgodnie, z którą uchylono decyzję o nr DFI/II/4034/51/48/14/15/16/U/DK i zatwierdzono Prospekt.

Dane dotyczące oferty poszczególnych serii Certyfikatów zostały wskazane w Prospekcie i Statucie Funduszu.

Ogłoszenia

Raporty bieżące