Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej https://opentfi.pl („Serwis”), których operatorem jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Operator").

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach

5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

NAZWA COOKIE RODZAJ CEL I ZAWARTOŚĆ
opentfi_www sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania formularzy aplikacyjnych.
cookies_accepted czasowe Jest niezbędne dla prawidłowego wyświetlania komunikatu o polityce cookies.

7. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, Operator przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Operator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

8. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk „zapamiętaj mnie”, zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza Operatora. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.